[Science news] - Nieuw boek! Natuurbeheer - Praktijk en wetenschap hand in hand

ma 19 dec

Eind 2022 verscheen het boek “Natuurbeheer - Praktijk en wetenschap hand in hand” waarin actuele en prangende vraagstukken van natuurbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers aan bod  komen. Belangrijke hedendaagse thema's zoals de herwaardering van natuurlijke processen, klimaatadaptief natuurbeheer en de herintroductie van bepaalde soorten komen aan bod. Ook rewilding, dat steeds populairder wordt, vormt een interessante alternatieve strategie.

Dit boek van 504 pagina's heeft 15 hoofdstukken geschreven door een panel van 57 gerenommeerde auteurs in en buiten Vlaanderen. De auteurs leggen de basis voor het verbreden van visies en beheeracties voor de meeste van onze ecosystemen. Het boek steunt op jarenlang wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring en helpt nadenken over het concrete beheer van een gebied om tot weloverwogen beslissingen te komen. Het verklaart ook waarom natuurherstel net zo belangrijk is als natuurbeheer.

Plantentuin Meise werkte mee aan het hoofdstuk over populatiebeheer. Natuurbeheer is niet alleen een kwestie van biotopen. België is een van de meest ecologisch gefragmenteerde landen in Europa en voor veel soorten overleven slechts kleine relictpopulaties in overblijfselen van historisch grotere en aaneengesloten populaties. Het hoofdstuk over populatiebeheer behandelt verschillende actuele vragen: Waarom verdwijnen relictpopulaties ondanks ideale milieuomstandigheden? Is er dan toch een milieuprobleem dat over het hoofd werd gezien? Moeten we het gevoerde beheer wijzigen? Hoe leg je falen uit aan een groot publiek?

Ongetwijfeld zal dit boek een belangrijk hulpmiddel en inspiratiebron worden voor alle natuurbeheerders in ons land.

Het boek “Natuurbeheer - Praktijk en wetenschap hand in hand” is voor € 65  te koop in de Tuinwinkel.