[Science news] - Winnaar van de ‘Emiel Van Rompaeyprijs voor plantkunde’

vr 30 sep

Deze 29 september werd de ‘Emiel Van Rompaeyprijs voor plantkunde’ uitgereikt. Deze prijs beloont om de twee jaar een belangrijk werk dat in België is verricht op het gebied van taxonomie, inventarisatie, verspreiding of bescherming van de flora van onze streken.


Voor deze 19e editie kende de jury, bestaande uit gerenommeerde plantkundigen uit het hele land, de prijs niet toe aan een individu maar aan een groep mensen, de Werkgroep Bryologie en Lichenologie van Vlaanderen, voor een reeks publicaties over bryofyten (mossen, levermossen en hauwmossen) in Vlaanderen (checklists, in het bijzonder van het   geslacht Sphagnum, Rode Lijst en verspreidingsatlas).


Dirk De Beer, voorzitter van de werkgroep, licht toe: "Tot voor enkele jaren wist niemand met zekerheid hoeveel soorten er in Vlaanderen voorkwamen, de kennis over zeldzaamheid en ruimtelijke verspreiding was niet gebaseerd op gegevens maar op 'best professional judgement', en er waren geen argumenten om kwetsbare bryofytenhabitats aan te wijzen bij gebrek aan een rode lijst. 


Steven Dessein, voorzitter van de jury en administrateur-generaal van Plantentuin Meise vervolgt: "De jury was bijzonder onder de indruk van de omvang en de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Dankzij de reeks publicaties maakten de onderzoekers het mogelijk in korte tijd een compleet aanbod beschikbaar te stellen, namelijk een checklist van sphagnummossen, bladhoudende levermossen en hauwmossen, een lijst van de zeldzame soorten, een rode lijst en een voorlopige verspreidingsatlas.


Proficiat aan alle leden van de Werkgroep!