[Science news] - Bossen in het Congobekken bedreigd door menselijke activiteit

vr 2 sep.

(c) CIFOR/Alex FassioBossen herstellen zich slechts traag na menselijk ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van Plantentuin Meise, de KU Leuven en de Universiteit van Kisangani. Onderzoekers van die instellingen onderzochten het verband tussen de graad van verstoring en de aanwezige boomsoorten in de regio rond Yangambi in de Democratische Republiek Congo. 

Het onderzoek toonde grote verschillen aan in het aantal en types van bomen tussen onverstoord oud bos en verstoord oud bos. Menselijke verstoring heeft dus een grote een invloed op de samenstelling van tropische bossen. Tevens vonden ze duidelijke aanwijzingen dat bossen zich slechts heel traag herstellen na menselijk ingrijpen.

Tropische bossen in het Congobekken spelen een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit en bij de opslag van koolstof. Toch worden deze bossen steeds meer bedreigd door degradatie -het verminderen van het aantal soorten-, voornamelijk gedreven door selectieve houtkap. Onderzoek naar de impact van bosdegradatie op biodiversiteit baseert zich hoofdzakelijk op vegetatieopnames op het terrein, die tot nu grotendeels ontbraken in het Congobekken.

Een totaal van 125 vegetatiekwadraten verdeeld over 25 plots in de regio rond Yangambi werd onderzocht, waarbij verschillen tussen onverstoorde oude bossen, verstoorde oude bossen, en herstelde bossen, werden vergeleken in termen van boomsoortenrijkdom, eigenschappen van de plantengemeenschap, bosstructuur en kroonbedekking. 

Dit onderzoek illustreert het belang van een doeltreffende bescherming van onverstoorde oude bossen en helpt met het begrijpen hoe bossen zich herstellen in het Congobekken. Extra onderzoek aan de hand van vegetatieopnames blijft nodig om de impact van menselijke activiteiten op tropische bossen beter te begrijpen. 

 

Publicatie

Depecker, J., Asimonyio, J.A., Miteho, R., Hatangi, Y., Kambale, J.-L., Verleysen, L., Stoffelen, P., Janssens, S.B., Dhed’a, B., Vandelook, F. and Honnay, O. (2022). The association between rainforest disturbance and recovery, tree community composition, and community traits in the Yangambi area in the Democratic Republic of the Congo. Journal of Tropical Ecology, 1–11.

Picture : © CIFOR/Alex Fassio