[Science news] - World Flora Online

ma 18 jul

Van 18 tot en met 22 juli komen in de Plantentuin Meise vertegenwoordigers bijeen van het World Flora Online consortium. Doel van de wereldwijd inmiddels 50 betrokken instituten is om een mondiaal platform te bouwen en onderhouden voor alle planten (vaatplanten en mossen) met daarin informatie over hun correcte (wetenschappelijke) naam, beschrijvingen, illustraties, hun verspreiding, etc.

Experts van over de hele wereld worden gevraagd hun kennis hier te delen. Deze faciliteit is essentieel voor het beschermen en duurzaam beheren van de vegetatie op onze aarde. Het is het antwoord van de botanische wereld op het verzoek vanuit de Global Strategy for the Conservation of Plants (onderdeel van de Conventie Biodiversiteit) om een dergelijke structuur.

Zie http://www.worldfloraonline.org