[Science news] - Evolutie van zaadgrootte en genoomgrootte verschilt naargelang levensvorm

wo 25 mei

Eén van de belangrijke redenen voor het evolutionaire succes van bloemplanten is de grote diversiteit in vorm en functie van zaden. Bloemplanten vertonen bijvoorbeeld een zeer grote diversiteit in zaadgrootte, variërend van stofvormige zaden van orchideeën tot de 30 kg zware coco de mer vrucht (Lodoicea maldivica) uit de palmenfamilie. De grootte van zaden is een ecologisch zeer belangrijk kenmerk van planten, aangezien het sterk bepalend is voor de ecologische strategie van plantensoorten. 

In dit onderzoek, uitgevoerd door medewerkers van Plantentuin Meise, de Universiteit van Pisa en Royal Botanic Gardens, Kew, werd er voor meer dan 3000 soorten bloemplanten dieper ingegaan op de evolutionaire relaties tussen de grootte van zaden, de grootte van het genoom en de levensvorm. Met behulp van geavanceerde evolutionaire modellen kon aangetoond worden dat er in eenjarige soorten evolutie opgetreden is naar kleine zaden en een klein genoom. Kleine zaden en een klein genoom zijn twee kenmerken die het eenjarige soorten mogelijk maken om hun levenscyclus snel te voltooien. In meerjarige kruiden en houtige planten daarentegen, die vaak gekenmerkt worden door grotere zaden, werd er niet altijd een duidelijke evolutionaire relatie met de grootte van het genoom gevonden. 

De resultaten van dit werk zullen ons helpen om beter te begrijpen hoe planten evolutionair reageren op een veranderend klimaat, maar ook op bijvoorbeeld het domesticatieproces van economisch belangrijke soorten. 

Legende: Relatie tussen genoomgrootte en zaadgrootte voor eenjarige, meerjarige en houtige planten.
Credit: Angelino Carta

Relevant publication

Carta, A., Mattana, E., Dickie, J., & Vandelook, F. (2022). Correlated evolution of seed mass and genome size varies among life forms in flowering plants. Seed Science Research, In Press

https://doi.org/10.1017/S0960258522000071