[Science news] - Plantenonderzoekers ontmoeten elkaar in Plantentuin Meise

vr 6 mei

Op 26 april organiseerden het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), het KU Leuven Plant Instituut (LPI) en Plantentuin Meise een eerste Meet & Greet in de Plantentuin. Het doel van dit evenement was om deelnemende wetenschappers de kans te geven om elkaar en elkaars expertise beter te leren kennen om zo bestaande synergiën en gemeenschappelijke behoeften te identificeren, dit alles met het oog op het stimuleren van toekomstige samenwerking.

 

Een totaal van 54 wetenschappers, uit verschillende velden van plantenonderzoek, namen deel aan het netwerkevenement. De inleidende keynote lezingen benadrukten de noodzaak van meer multidisciplinair onderzoek. Landbouwers in Vlaanderen en over de ganse wereld worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering en er is dringend nood aan oplossingen waarbij planten essentieel zijn. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, wees op de complexiteit van duurzaamheid waarbij hij benadrukte dat landbouwuitdagingen op drie niveaus moeten worden aangepakt - economisch, ecologisch en maatschappelijk. Christian Van Osselaer, CEO van Envirium Life Sciences, beklemtoonde het belang van innovatie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te halen.

 

Na deze inspirerende lezingen, wisselden de deelnemers ideeën uit tijdens een netwerksessie. Verschillende onderwerpen werden behandeld in speed dating stijl wat resulteerde in interessante discussies over potentiële onderzoeksprojecten die kunnen bijdragen tot het duurzaam voeden van de planeet. Tijdens een rondleiding achter de schermen van de Plantentuin werden verder contacten gelegd.

 

Een succesvolle eerste editie van de Meet & Greet tussen plantenonderzoekers diende als voedingsbodem voor nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Een volgende editie kondigt zich aan, waarbij deze unieke mogelijkheid tot interactie zou worden opengesteld voor een ruimere vertegenwoordiging van Vlaamse instituten actief in plantenonderzoek.