[Science news] - Gekweekte en wilde bananen in Noord-Vietnam bedreigd door verwoestende schimmelziekte

ma 7 mrt.

Fusarium is een van de belangrijkste schimmelziekten voor planten en tast de teelt van een groot aantal gewassen waaronder bananen aan . Over de hele wereld lijden duizenden boeren die bananen kweken, grote opbrengstverliezen ten gevolge van Fusarium oxysporum f. sp. cubense (kortweg Foc genoemd), wat een directe invloed heeft op hun inkomen, levensonderhoud en voeding.

Foc is een bodemschimmel die het wortelstelsel binnendringt, van waaruit hij zich verplaatst naar het watertransportweefsel dat geleidelijk verslechtert, tot de plant uiteindelijk afsterft. Wat het bijzonder moeilijk maakt, is dat zelfs 20 jaar nadat alle besmette planten en weefsels zijn verwijderd, er nog sporen in de grond achterblijven.

Een bedrijfstak die ernstig door Foc wordt getroffen, is export van dessertbananen. Het gaat hier wereldwijd bijna uitsluitend over de teelt van bananen van de ‘Cavendish’groep en net die is zeer vatbaar zijn voor sommige Foc-stammen.

Al meer dan 100 jaar tast de schimmel wereldwijd de bananenproductie en het inkomen en de voeding van de plaatselijke bevolking aan. Onderzoekers voorspellen dat de schimmel zich intensief zal blijven verspreiden in Azië en belangrijke bananenproducerende landen als China, de Filippijnen, Pakistan en Vietnam verder zal aantasten.

Het is dus noodzakelijk om uit te zoeken welke individuele soorten exact de Fusarium-infecties onder Vietnamese bananen veroorzaken. Alleen als men weet welke soorten de geteelde bananen infecteren, kunnen concrete maatregelen worden genomen om de toekomstige verspreiding van de ziekte naar andere regio's tegen te gaan.

Aan de hand van DNA-analyses en morfologische karakterisering heeft een internationaal team van onderzoekers uit Vietnam (Plant Resources Center, Vietnam National University of Agriculture), België (Plantentuin Meise, KU Leuven, Bioversity Leuven, MUCL) en Nederland (Naturalis Biodiversity Center) de identiteit van de Fusarium-infecties onderzocht. Zij hebben hun gezamenlijk onderzoek onlangs gepubliceerd in het open-access, peer-reviewed tijdschrift MycoKeys.

De bekende stammen van Foc zijn ingedeeld in vier rassen, waarvan er één, TR4 (tropical race 4) genaamd, wordt beschouwd als de grootste bedreiging voor banaan. Uit de studie blijkt dat ongeveer 3 van de 4 Fusariuminfecties van de noordelijke Vietnamese bananen worden veroorzaakt door de soort F. tardichlamydosporum, die kan worden beschouwd als de typische ras 1-infecties. Interessant is dat Foc TR4 nog geen dominante stam is in Noord-Vietnam, aangezien de soort die de ziekte veroorzaakt - F. odoratissimum - slechts 10% van de Fusariumbesmettingen vertegenwoordigt. Een vergelijkbaar deel van de Fusariuminfecties wordt veroorzaakt door de soort F. cugenangense - die wordt beschouwd als de veroorzaker van ras 2-infecties bij bananen.

Belangrijker is dat Fusarium-infecties niet alleen werden aangetroffen bij geteelde bananen: de ziekte leek ook wilde bananen aan te tasten. Deze bevinding wijst erop dat wilde bananen zouden kunnen fungeren als reservoir voor Fusarium, van waaruit herinfecties naar cultivars zouden kunnen plaatsvinden.

Link : https://doi.org/10.3897/mycokeys.87.72941