[Science news] - Eén op de drie boomsoorten met uitsterven bedreigd!

wo 1 sep.

Plantentuin Meise voerde een studie uit als onderdeel van de Global Tree Assessment (GTA) van BGCI, waarbij het risico op uitsterven van alle bekende boomsoorten werd beoordeeld. Het rapport is de bekroning van vijf jaar onderzoek om de belangrijkste lacunes in de inspanningen voor het behoud van de bomen in kaart te brengen.

30% van de 60.000 mondiaal bekende boomsoorten - ofwel 17.500 soorten - worden momenteel met uitsterven bedreigd, twee keer het aantal bedreigde zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen samen.

Onderzoekers van Plantentuin Meise onderzochten, samen met een groep van circa 20 internationale onderzoekers, de toestand van boomsoorten die in hun verspreiding grotendeels beperkt zijn tot Centraal-Afrika (Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi). Van de 347 onderzochte boomsoorten bleken er 226 (65%) met uitsterven bedreigd. Hiervan waren er 42 (12%) ernstig bedreigd, waarvan er 24 vermoedelijk reeds zijn uitgestorven.

Landbouw, houtkap en veeteelt vormen de voornaamstebedreigingen, en in Centraal-Afrika komt daar ook de productie van houtskool bij, maar klimaatverandering en extreme weersomstandigheden zijn opkomende gevaren. Toch geeft het rapport hoop voor de toekomst, zolang de inspanningen voor bescherming onder leiding van de botanische gemeenschap wereldwijd blijven toenemen. Uit het rapport blijkt dat ten minste 64% van alle boomsoorten in ten minste één beschermd gebied te vinden is, en ongeveer 30% in botanische tuinen, zadenbanken of andere ex situ collecties, maar dat verdere maatregelen nodig zijn.

> Lees het volledige rapport