[Science news] - Wetenschappers strijden om de identiteit van de zoete aardappel te redden

di 5 jan

In een nieuw artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Taxon, proberen 40 wetenschappers die gespecialiseerd zijn in zoete aardappel om de wetenschappelijke naam van het gewas zoete aardappel te behouden - Ipomoea batatas

De zoete aardappel behoort tot de Windefamilie, met daarin ook de bekende onkruiden als akker- en haagwinde. Daarbinnen valt de zoete aardappel in een grote groep van 900 soorten uit het geslacht Ipomoea, waartoe b.v ook de sierplanten die we kennen als dagbloemen of dagwindes behoren. 

Sinds de jaren zeventig is de soort die wordt gebruikt om het geslacht Ipomoea te definiëren (de ‘typesoort’ genoemd) slechts een verre verwant aan de zoete aardappel. Nieuwe op DNA gebaseerde ontdekkingen leiden tot de noodzaak het geslacht in verschillende groepen op te splitsen en daarmee dreigt de noodzaak de naam van de zoete aardappel te wijzigen. Daarmee ontstond er ernstige bezorgdheid voor de landbouwsector, die wereldwijd honderdduizenden monsters van zoete aardappelen en dagbloem gebruikt voor het kweken en veredelen van het gewas. 

Een verandering in de wetenschappelijke naam van zoete aardappel zou resulteren in tal van updates in de wetgeving en gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, evenals in administratieve, verpakkings- en marketingmaterialen voor bedrijven die deze soorten of één van de bijproducten ervan rechtstreeks commercialiseren. Dit alles zou enorm veel geld kosten en deze sector van de voedingsindustrie dreigen te ontwrichten. 

Een bekend voorbeeld van een dergelijke negatieve impact is de verandering in de wetenschappelijke naam van de tomaat, die recentelijk tot frustratie heeft geleid in de veredeling en de industrie, die met onverwachte kosten en bureaucratie werden geconfronteerd om de verandering op te vangen. 

In de studie brachten de wetenschappers dr. Lauren Eserman (Atlanta Botanical Garden), dr. Ana Rita Simões (Royal Botanic Gardens, Kew), en dr. Marc Sosef van Plantentuin Meise een netwerk van zoete aardappelexperten samen om een ​​oplossing te vinden. Ze stellen voor om een ​​andere ‘typesoort’ voor Ipomoea formeel te conserveren. Door daarvoor een naaste verwant van de zoete aardappel te selecteren, is de naam van het gewas veilig gesteld. Ook de meeste sierplanten kunnen zo hun naam behouden. Sommige groepen soorten die niet zo nauw verwant zijn, zullen mogelijk wel herbenoemd moeten worden.

Link naar het artikel : https://doi.org/10.1002/tax.12400