[Science news] - Behoud van eetbare paddenstoelen in Afrikaanse miombobossen

wo 3 jun

In grote delen van Afrika verzamelen mensen wilde eetbare paddenstoelen in de bossen. Dit voedzame product wordt op lokale markten verkocht en levert voedselzekerheid en inkomen. De duurzame pluk van eetbare paddenstoelen ondersteunt de lokale economie, maar de vernietiging van bossen heeft hierop een negatieve invloed.

Miombobossen bedekken ongeveer 10% van Oost Afrika (Angola, Burundi, de Democratische Republiek Congo (DRC), Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia en Zimbabwe). Ze worden gedomineerd door bomen uit de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae, Caesalpinioideae); meestal uit de genera Brachystegia, Isoberlinia en Julbernardia. Deze bomen ontwikkelen op arme bodems waar ze via hun wortels associëren met schimmels (ectomycorrhiza’s). De schimmels verzamelen nutriënten voor de bomen en produceren eetbare paddenstoelen tijdens het regenseizoen. 

Mycologen van Plantentuin Meise werkten samen met collega’s uit Burundi en DRC aan een 3 jaar durend project om de natuurlijke productie van wilde paddenstoelsoorten in miombobossen te kwantificeren. Er werden 77 eetbare soorten geregistreerd waarvan de cantharellen (Cantharellus species), amanieten (Amanita) en melkzwammen (Lactarius en Lactifluus) het gros van de biomassa produceren. Het belang van deze ecosysteemdienst is indrukwekkend omdat miombobossen tot 240 kg eetbare paddenstoelen per hectare per jaar kunnen opleveren.

Spijtig genoeg worden miombobossen gerooid voor de massale productie van houtskool en de omzetting naar akkerland. Hierdoor wordt de associatie tussen boomwortels en schimmels vernietigd en valt de paddenstoelenproductie stil. 

Een strategie is nodig om de duurzame bevoorrading van zowel houtskool als eetbare paddenstoelen te garanderen. Beide ecosysteemdiensten zijn socio-economisch belangrijk. Omdat het inkomen uit paddenstoelenpluk hoofdzakelijk door vrouwen gegenereerd wordt, is het belangrijk om de ganse gemeenschap te betrekken bij keuzes betreffende landgebruik en -beheer.


Publicatie : Jérôme Degreef, Bill Kasongo, Elias Niyongabo, André De Kesel (2020). Edible mushrooms, a vulnerable ecosystem service from African miombo woodlands. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 24(2): 70-80.