Persbericht
 

Zeldzame soort korstmos in Sint-Baafsabdij

Meise, 05/05/2021

In de Sint-Baafsabdij is voor de eerste keer in België grove rivierkorst gevonden, een korstmos. Deze vondst is uniek, omdat deze soort normaal gezien niet midden in de stad groeit.

Unieke vondst

Recent vond Filip Fleu
rbaey van de Werkgroep Bryologie en Lichenologie, die mossen en korstmossen bestudeert, in de Sint-Baafsabdij het korstmos Staurothele rugulosa of grove rivierkorst. Dries Van den Broeck, lichenoloog of korstmossenexpert van het Agentschap Plantentuin Meise, bevestigde de vondst.

De soort groeit plaatselijk als een onopvallende groene korst op verweerde stenen. Het is onduidelijk welke factoren maken dat de grove rivierkorst midden in de stad groeit en elders in België nog niet werd gevonden. Blijkbaar gaat het om een soort met een voorkeur voor poreuze, licht-kalkhoudende steen. De Lediaanse zandsteen waarop het mos gevonden is, werd in het verleden vaak gebruikt bij de bouw van historische gebouwen in Vlaanderen.
Een korstmos is eigenlijk geen mos. Korstmossen bestaan uit een alg en/of blauwwier én een schimmel die in symbiose leven. Ze zijn bekend om hun trage groei, meestal maar een paar millimeter per jaar.

Dat er een unieke soort gevonden is in de Sint-Baafsabdij bevestigt alleen maar wat we al eerder wisten: de plek is een hotspot voor zeldzame soorten. We willen als Stad deze soorten verder inventariseren en er alles aan doen om ze te behouden.”
Astrid De Bruycker, schepen van openbaar groen

Sint-Baafsabdij herbergt ook andere soorten

De ruïnes van de historische abdij huisvesten zeldzame en bedreigde soorten die als belangrijke soort zijn opgenomen in het soortenplan van de Stad Gent en die de Stad wil koesteren. Margrieten, muurvarens zoals eikvaren en verwilderde artsenijplanten zoals pijpbloem gedijen er goed. Dat komt onder andere doordat het gras er minder gemaaid wordt. Daarnaast zijn er ook bijzondere spinnen en leeft er voor Vlaanderen een unieke duizendpoot. In de muren huizen vleermuizen en gierzwaluwen. Naast grove rivierkorst groeien er ook nog andere korstmossen op de oude stenen waaronder nog een aantal zeer zeldzame zoals oliestippelkorst en muurrozijnenmos.

Oude ruïnes, kerken en gebouwen zijn dikwijls ware paradijzen waar heel wat zeldzamere soorten worden gevonden. Plantentuin Meise hecht dan ook veel belang aan het inventariseren van dergelijke sites. De samenwerking met verenigingen als de Werkgroep Bryologie en Lichenologie zorgt ervoor dat er met meer ogen kan gekeken worden. Zo ook in dit geval, zonder de inventarisatie van de Werkgroep zou de grove rivierkorst niet gevonden zijn.

Meer info

Het Gentse soortenplan:
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019/park-en-natuurbeheer-gent/natuur-gent/het-gentse-soortenplan-voor-wilde-dieren-en-planten

Contact
 

Bevoegd

Astrid De Bruycker, schepen van openbaar groen

Betrokken

Sami Souguir, schepen van cultuur