Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise – België

T +32 2 260 09 20
info@plantentuinmeise.be
www.plantentuinmeise.be
Persbericht
 

Plantentuin Meise sluit zich aan bij de
Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit!

Meise, 03 maart 2021 - Plantentuin Meise sluit zich aan bij de door de Europese Commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius gelanceerde Wereldwijde Coalitie voor Biodiversiteit “#UnitedforBiodiversity”. Met deze campagne roept de Commissie op tot een sterkere mobilisatie. Ze wil ook het publiek bewust maken van de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen. Dit alles in de aanloop naar de cruciale "COP 15"-bijeenkomst, de 15e vergadering van de Conference Of Parties bij het Verdrag inzake Biodiversiteit, die in de loop van 2021 in China zal plaatsvinden.
 

De Global Biodiversity Coalition, die een jaar geleden op World Wildlife Day werd gelanceerd, roept alle botanische tuinen, wetenschaps- en natuurhistorische musea, dierentuinen, aquaria, parken, onderzoeksinstellingen, universiteiten, ... wereldwijd op de handen ineen te slaan om vóór de COP 15 het bewustzijn rond de biodiversiteitscrisis te vergroten. Vandaag zijn meer dan honderd instellingen in Europa lid van de Coalitie en steunen zij deze campagne, waaronder nu dus ook Plantentuin Meise.

 

De Plantentuin bestudeert en conserveert de biodiversiteit van planten voor toekomstige generaties. De onderzoekers zijn gespecialiseerd in de studie van planten in Europa en Centraal-Afrika, waaronder de koffiefamilie, maar ook van invasieve soorten die ecosystemen aantasten, schimmels die de diversiteit van bossen weerspiegelen en diatomeeën die waardevolle milieu-indicatoren zijn. Plantentuin Meise is trouwens ook lid van het Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF). Dit netwerk van instellingen die actief zijn in taxonomisch onderzoek was al eerder lid van de Coalitie.
 

Rapport na rapport, waarschuwt de wetenschap ons dat de natuur in crisis is. Wereldwijd worden meer dan een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, waaronder bijna de helft planten en schimmels. De gevolgen zijn desastreus voor de biodiversiteit, maar ook voor de mens. Zonder koerswijziging zullen ecosysteemdiensten zoals watervoorziening, schone lucht, voedsel, hout, klimaat- of overstromingsregulering, bodemvorming en bestuiving ernstig worden aangetast.
 

Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu, oceanen en visserij: "De biodiversiteitscrisis is een belangrijk onderdeel van de klimaatverandering. Bescherming en herstel van de biodiversiteit zal niet alleen het natuurbehoud ten goede komen, maar ook de strijd tegen de klimaatverandering, de voedselzekerheid, de gezondheid en de economie. Wereldwijde acties zijn dringend nodig, anders zal onze enige resterende mogelijkheid om de natuur te observeren bestaan uit het bezoeken van dierentuinen en botanische tuinen, wat een mislukking voor de mensheid zou zijn".
 

Steven Dessein, administrateur-generaal van Plantentuin Meise: "Uit ons onderzoek en dat van onze partners blijkt dat de biodiversiteit afneemt. Het uitsterven van soorten voltrekt zich in een ongekend tempo en wordt versneld door dezelfde processen die klimaatverandering veroorzaken. Wij zetten ons volledig in voor het bestuderen van vraagstukken zoals klimaatverandering, invasieve soorten en het behoud van bedreigde planten- en schimmelsoorten. Onze educatieve programma's ondersteunen ook de doelstellingen van de Coalitie door middel van tentoonstellingen en educatieve projecten die aan scholen en het grote publiek worden aangeboden. Wij zijn ook partner van de campagne "Samen voor Biodiversiteit", waarvan de doelstellingen op Belgisch niveau overeenstemmen met die van de wereldwijde Coalitie".
 

De COP 15 over biodiversiteit zal een nieuw mondiaal kader moeten vaststellen om de natuur te beschermen en te herstellen. Door zich aan te sluiten bij de Global Coalition for Biodiversity roept Plantentuin Meise de COP 15 op om ambitieuzere beslissingen te nemen dan de COP 21 over het klimaat in 2015 en het klimaatakkoord van Parijs.
 

We roepen al onze partners en alle botanische tuinen ter wereld op om ons voorbeeld te volgen en mee aan te sluiten bij de coalitie: https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm