Reeën in Plantentuin Meise

Plantentuin Meise wil de berichten uit de media nuanceren en de volledige context geven met betrekking tot de problematiek van de reeën. We begrijpen ook dat het bejagen van de reeën heel wat mensen beroert.
 
Het is echter geenszins de bedoeling de populatie naar nul te brengen. Dieren en zeker ook reeën hebben hun plaats in de Plantentuin. Alleen was de populatie reeën in de Plantentuin te groot geworden, omdat er, in tegenstelling tot elders in Vlaanderen, in de Plantentuin niet werd gejaagd. Daardoor is er erg veel schade aan onze unieke plantencollecties, zowel in de rozentuin, als in heel wat andere collecties. Deze collecties bevatten erg zeldzame soorten die in de natuur met uitsterven zijn bedreigd. Het is de taak van de Plantentuin om deze planten te beschermen en voor de toekomst te bewaren. De Plantentuin, samen met hooguit enkele andere plantentuinen in de wereld, zijn de enigen die zich bekommeren over het lot van deze zeldzame soorten. Wanneer we deze plantensoorten proberen te vrijwaren voor de toekomst moeten we wel vaker bestrijdingsmiddelen inzetten, waarbij we steeds alle alternatieven afwegen. Bij de bestrijding van insectensoorten proberen we dat bijvoorbeeld met natuurlijke belagers te doen.
 
Plantentuin Meise kiest dus zeker niet voor gemakkelijkheidsoplossingen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan om deze keuze te maken. Er werd met heel veel specialisten overlegd vooraleer over te gaan tot de selectieve jacht op reeën. Volgende alternatieven werden uitgeprobeerd: fysieke afscherming van jonge aanplant, plaatsen van omheiningen, plaatsen van afschrikkende geurmiddelen, installeren van muziek- en geluidsinstallaties die werken op bewegingsdetectie. Al deze maatregelen hadden echter geen effect. We zijn dan ook te rade gegaan bij het Instituut voor Natuurbehoud om wetenschappelijk advies te krijgen. Zij hebben ons aangeraden om de populatie onder controle te houden via selectieve jacht. Wij hebben zelf het alternatief voorgesteld om de dieren af te vangen, maar dit werd ons ten stelligste afgeraden. Het afvangen van reeën is erg stresserend voor de dieren, waardoor de meeste sterven, nog voor ze vrijgelaten kunnen worden in een ander gebied. Ook het verdoven van de dieren is volgens experten geen optie. We hebben het bejagen van de reeën dan voorgelegd aan het Agentschap Natuur en Bos die ons de toelating hebben gegeven om over te gaan tot selectieve jacht.
 
 
We willen een gezonde populatie reeën behouden in de Plantentuin. Daarom zullen we verder blijven investeren in het fysiek beschermen van bepaalde collecties. Op die manier kunnen we de jacht in de toekomst tot een minimum beperken.
 
Ter informatie kunnen we ook het artikel in volgende link aanraden. Het illustreert hoe complex het probleem is.