Plantentuin Meise maakt het verschil ... internationale erkenning!

wo 22 mei

22 mei= Dag van de Biodiversiteit

BGCI (Botanic Gardens Conservation International) erkent Plantentuin Meise als een Advanced Conservation Practitioner of met andere woorden, Plantentuin Meise is een botanische tuin die op wereldschaal het verschil maakt als het gaat om het behoud van plantendiversiteit!

De organisatie die de zowat 2000 botanische tuinen ter wereld overkoepelt, kent de Plantentuin deze erkenning toe na een diepgaand onderzoek over de conservatiewaarde van de levende collecties, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding en specialisatiegraad van het personeel, de geleverde inspanningen voor educatie en bewustmaking, het naleven van de internationale conventies, enz. Hiervoor schakelde BGCI een internationale adviescommissie in en liet de anonieme doorlichting over aan expertteam.


© Plantentuin Meise: Steven Dessein, administrateur-generaal Plantentuin Meise

In het rapport kan je ondermeer lezen dat Plantentuin Meise maar liefst 1079 soorten planten in collectie heeft die in geen enkele andere Plantentuin bewaard worden en 3227 soorten planten die telkens in minder dan vijf botanische tuinen in de wereld bewaard worden. 285 soorten uit de collectie staan op de IUCN-lijst van wereldwijd bedreigde plantensoorten, 6 daarvan worden enkel in Meise gekoesterd en 39 hooguit in vijf andere tuinen. 2409 soorten uit de collectie hebben een nationale, regionale of wereldwijde graad van bedreiging; 45 daarvan zijn uniek voor Meise, 246 daarvan komen telkens in hooguit vijf andere tuinen voor. Daarnaast heeft de Plantentuin nog een zadenbank waarin honderden bedreigde plantensoorten worden bewaard.


Plantentuin Meise is dan ook zeer trots op deze erkenning: "Plantentuin Meise is actief betrokken bij de bescherming van de plantendiversiteit”, zegt Elke Bellefroid, verantwoordelijke van de levende collecties en het domein, “onze onderzoeksactiviteiten en collectiebeheer dragen bij aan het behoud van plantensoorten in hun natuurlijke omgeving, in onze levende plantencollecties en in onze zadenbank. Conservatie-inspanningen richten zich op bedreigde soorten in België en Centraal-Afrika, maar ook op wilde verwanten van economische gewassen zoals bananen, koffie en bonen. Plantentuin Meise is vereerd met de erkenning van BGCI Advanced Conservation Practitioner en wordt door deze erkenning nog gesterkt om door te gaan met haar inspanningen voor de instandhouding van plantendiversiteit wereldwijd, via haar onderzoeksprogramma’s, collectiebeheer en via de bewustmaking van het grote publiek".

Naar aanleiding van de dag van de biodiversiteit hangt administrateur-generaal Steven Dessein de erkenning officieel uit aan de ingang van de Plantentuin, zodat voortaan iedereen bij het binnenkomen van de Plantentuin deze erkenning te zien krijgt.