Paul Bamps (6 februari 1932 – 28 februari 2019)

Op 28 februari 2019 overleed op 87-jarige leeftijd Paul Bamps, oud-departementshoofd van de Nationale Plantentuin van België (nu Plantentuin Meise).

 
Na zijn studies als landbouwingenieur aan de Franstalige Katholieke Universiteit van Leuven (UCL) trok Paul Bamps in 1957 naar Congo, waar hij werkte in de INEAC-onderzoeksstations Nioka en Yangambi. Na de onafhankelijkheid keerde hij terug naar België. Enkele jaren later werd hij aangesteld als wetenschappelijk medewerker in het herbarium van de Plantentuin.


De bijdrage van Bamps aan de kennis van de flora van Midden-Afrika resulteerde in meer dan 100 publicaties. Daarnaast initieerde hij de reeks Distributiones Plantarum Africanarum, werd hoofdredacteur van de Flore d’Afrique centrale en maakte een botanische gazetteer voor Midden-Afrika.


Na zijn pensionering in 1997, bleef Paul Bamps dagelijks verder werken in het herbarium van de Plantentuin, steeds bereid om zijn enorme kennis te delen met bezoekers en met vroegere collega’s.


Nooit raakte Paul Bamps een computer aan, maar hij leverde door zijn uitzonderlijk werk een grote bijdrage aan het succes van de latere digitalisatie van de herbariumcollecties (http://www.botanicalcollections.be).


Paul Bamps verzamelde wereldwijd meer dan 7.000 herbariumspecimens en beschreef 56 nieuwe soorten vaatplanten. 25 plantensoorten werden naar hem vernoemd. Zijn bijdrage aan de plantkunde zal nog vele generaties voortleven.