[Science news] - Het oorsprongsgebied van Oxalis corniculata L.

do 25 apr

Aan de hand van herbariumspecimens, literatuur (inclusief oude kruidboeken), archeobotanische informatie en traditioneel medicinaal gebruik, verzamelden de auteurs al het beschikbare bewijsmateriaal betreffende het oorsprongsgebied van Oxalis corniculata (gehoornde klaverzuring). Die informatie is soms eeuwen of zelfs millennia oud en wijst, alles bijeen genomen, naar oostelijk Azië als het gebied van oorsprong. Dit strookt met het areaal van de taxa van Oxalis sectie Corniculatae, die vooral rondom de Stille Oceaan voorkomen.


Welbekend en gevreesd in sierteeltmiddens over de hele wereld, blijft O. corniculata omgeven door verwarring. Onopgeloste taxonomische problemen binnen de groep van O. corniculata en verwante soorten bemoeilijken de herkenning. Bovendien is de naamgeving binnen de groep complex, met diverse nomenclatuurgebonden valkuilen. Vandaag wordt deze op twee na wijdst verbreide plantensoort ter wereld als meeliftend onkruid aangetroffen in potten in plantenkwekerijen en tuincentra. In het verleden duidden auteurs uiteenlopende herkomstgebieden aan, maar tot nog toe bestond hierover nog altijd geen consensus. Een lange geschiedenis van langeafstandsverspreiding door de mens maakt het moeilijk om inheemse populaties van deze onkruidsoort te lokaliseren. Veel vragen blijven onbeantwoord, maar toch is onze kennis van de geschiedenis van deze soort inmiddels sterk verbeterd.


De voor dit onderzoek gekozen bronnen hebben hun beperkingen en kunnen leiden tot een vertekend beeld. De auteurs zouden nieuw en complementair onderzoek naar de wereldwijde genetische diversiteit van O. corniculata toejuichen. Dit zou toelaten de evolutie en migratie van deze soort, die lange geologische tijdperken en duizenden jaren van menselijke geschiedenis omspant, fijner te reconstrueren.