[Science news] - Een nieuwe film over het LIFE-project "Herbages"

ma 14 jan

Natagora, de Openbare Dienst van Wallonië (DNF en DEMNA) en Plantentuin Meise zijn partners van een ambitieus Europees project in het zuiden van België: het LIFE-project "Herbages" (LIFE+11NAT/BE/001060).

Naast het herstel en beheer van bedreigde habitats (kalkgrasslanden, Nardus-grasslanden, enz.) en grondaankoop om het netwerk van natuurreservaten te vergroten, streeft het project ook naar de versterking en wetenschappelijke monitoring van populaties van vijf plantensoorten die zo zeldzaam zijn geworden dat ze waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst van ons land zullen verdwijnen: strobloem, kluwenklokje, valkruid, mantelanjer en steenanjer.

Een film beschrijft de verschillende aspecten van het project dat plaatsvond gedurende 7 jaar (2013 - 2019)...