Domeinreglement

 

Beste bezoeker,


Om je bezoek zo aangenaam mogelijk te maken en onze planten beter te beschermen, vragen we je om de volgende regels te eerbiedigen:

 

 • Bezoekers mogen geen dieren in het domein brengen, geleidehonden uitgezonderd.
 • Het beoefenen van sporten (fietsen, rolschaatsen, joggen, steppen, ...) is verboden. Alleen voor de allerkleinsten die zich nog tegen lage snelheid verplaatsen, is een loopfietsje of fietsje met zijwieltjes wel toegelaten.
 • Bij vorst mag men zich niet begeven op de vijvers, met de slee over de sneeuw die zich bevindt op de wegen en grasvelden glijden is daarentegen een ervaring die we geen enkel kind willen onthouden.
 • Bezoekers zoeken in de Plantentuin rust, daarom is bespelen van muziekinstrumenten en het gebruik van geluid producerende apparaten verboden.
 • De gazons mogen betreden worden, vanzelfsprekend mag je ook op het gras gaan zitten om te rusten, te lezen of te picknicken. Zonnebaden vinden we echter een brug te ver. Let wel: de grasvelden kunnen plaatselijk zeer drassig zijn.
 • Picknicken kan ook op picknicktafels op de binnenkoer van het Pachthof of op de daarvoor aangeduide tafels op het terras van de Oranjerie.
 • Alle afval hoort thuis in de vuilnisbakken, die je vindt bij de uitgang.
 • Roken is verboden in elk gebouw.
 • Sigarettenpeuken horen niet op de grond.
 • Het voederen van dieren (ganzen, …) is verboden.
 • Planten, etiketten en de aanwezige infrastructuur worden niet beschadigd of verplaatst.
 • Het is verboden om plantendelen te plukken of om stekken, zaden, vruchten of delen van planten mee te nemen met de bedoeling om deze op te kweken of te vermenigvuldigen. Bij vaststelling hiervan zal een proces verbaal opgemaakt worden.
 • De aanmaak van beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, voor commerciële doeleinden kan slechts na schriftelijke toelating van de directie. Bij navraag dient de betrokkene deze toelating te tonen.
 • De aangebrachte signalisatie dient steeds opgevolgd te worden.
 • Te allen tijde moeten instructies gegeven door de wachters of ander personeel van de Plantentuin (herkenbaar aan hun personeelsbadge) opgevolgd worden.

 

Door het betreden van het domein verklaar je je akkoord met deze regels.