[Science news] - Hackathon voor biodiversiteit

Sun 10 Oct

In de week van 20 tot 24 september verwelkomde Plantentuin Meise de partners van het BiCIKL-project (Biodiversity Community Integrated Knowledge Library) in het kasteel van Bouchout voor één van de eerste hybride hackathons ooit. Het doel van BiCIKL is om een 'Biodiversity Knowledge Hub' te creëren, een digitaal verbonden platform van specimens, DNA-sequenties, taxonomische namen en literatuur waarin wetenschappers overal ter wereld gemakkelijk kunnen navigeren om zich te concentreren op het uitvoeren van complex, domeinoverschrijdend en baanbrekend onderzoek. Het verbinden van de verschillende databanken die deze biodiversiteitsgegevens bevatten binnen BiCIKL is echter alleen mogelijk als deze gegevens vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoprable)  en herbruikbaar (Reusable) zijn, of gewoon FAIR. Het kasteel van Bouchout was niet alleen een prachtige locatie voor deze hackathon, maar meer nog een plek met een grote symboliek omdat hier zeven jaar geleden de ‘Bouchout Declaration’ werd gelanceerd. Sindsdien hebben wereldwijd meer dan 300 organisaties en personen deze verklaring ondertekend en zich ertoe verbonden kennis over biodiversiteit te delen en beschikbaar te stellen. 

Een hackathon is een kort, intensief evenement waarbij deelnemers met verschillende achtergronden en expertise samenwerken om informaticaoplossingen te bedenken voor problemen bij verschillende projecten uit de praktijk. De BiCIKL hackathon werd vroeg in het project georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de bestaande databases, hun beperkingen, de aard van de gegevens die ze bevatten, de diensten die ze leveren en vooral hoe ze kunnen samenwerken. De 60 deelnemers aan de hackathon, van wie de helft ter plaatse en de andere helft online deelnam, vormden teams, gingen coderen en werkten een week lang rond negen kleine proefprojecten die waren gekozen om de bestaande koppelingen tussen databanken te testen en er nieuwe uit te halen.

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings