Jaarverslag 2020

Fri 25 Jun
Het jaarverslag 2020 is net van de pers gerold. Het was geen makkelijk jaar, omwille van redenen die we allemaal kennen. Niettegenstaande de moeilijkheden en de voortdurende inspanningen om zich aan de steeds wisselende Covid-19 voorschriften aan te passen, is de Plantentuin trots op de bereikte resultaten. Personeel en vrijwilligers hebben zich heel soepel opgesteld en een aantal hebben moeten telewerken. Ondanks twee maanden van sluiting en forse beperkingen tot het einde van het jaar, bleef de globale daling van de bezoekersaantallen beperkt tot 20%. Dit kregen we enkel voor mekaar dankzij het snel inspelen op opportuniteiten zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Op wetenschappelijk vlak was 2020 een succes. Het aantal publicaties in wetenschappelijke toptijdschriften steeg met 20% en het internationale gebruik van de collecties nam verder toe. Ook haalden we heel wat belangrijke projecten binnen, waaronder het infrastructuurproject DiSSCo, twee Europese projecten en twee klimaatprojecten. In dit jaarverslag zal je de vele realisaties van Plantentuin Meise in 2020 kunnen ontdekken

> Download het Jaarverslag 2020 (PDF, 13 Mo)

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings