Plantentuin Meise verkleint voetafdruk door installatie klimaatcomputer en warmtekrachtkoppeling

 

Meise, 07 december 2020 - Plantentuin Meise wil tegen 2030 zijn CO2-uitstoot halveren en tegen 2050 tot nul brengen. Voor het verwarmen van de serres en de gebouwen wordt nu een stap gezet om het rendement te verhogen door de installatie van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en het inzetten van een klimaatcomputer. Twee projecten die tot stand kwamen met de steun van het Actieplan Energie-Efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf.

Plantentuin Meise beschermt in zijn levende collectie en zadenbank plantensoorten van over heel de wereld. Sommige soorten daarvan zijn in het wild met uitsterven bedreigd door o.a. habitatvernietiging en klimaatveranderingen. Het is dan ook logisch dat de Plantentuin zelf de eigen CO2-uitstoot verkleint en de ecologische voetafdruk beperkt. De afgelopen jaren werd er al geïnvesteerd in de maximale opvang en het transport van regenwater in heel het domein, om dit te gebruiken als gietwater voor de plantencollecties. De daken van de serres kregen dubbel glas met een hogere isolatiewaarde. De Plantentuin bouwt op dit moment een nieuwe serrecomplex om de verouderde opkweekkassen te vervangen. 

Tot nu toe werden serres en gebouwen vraaggestuurd verwarmd. Er werd wel rekening gehouden met de buitentemperatuur, maar het systeem dat 400.000 liter water in de verwarmingsbuizen rond stuwt, heeft een grote traagheid en kon daardoor slecht inspelen op de dagelijkse weersevolutie. De serres in het bijzonder zijn zeer gevoelig voor zoninstraling. In die mate dat een voorspelling van helder weer tijdens de dag toelaat de verwarming voor die serres af te schakelen ‘s morgens. Een klimaatcomputer met de juiste algoritmes die inspeelt op de weersvoorspellingen zal daarom een grote rendementsverbetering opleveren. Daarnaast neemt de Plantentuin een WKK in gebruik. De Plantentuin verbruikt heel wat elektriciteit. Door deze lokaal met een WKK op te wekken, komt bij de koeling van de motoren de restwarmte vrij. Deze kan via een warmtewisselaar aan de verwarmingsinstallaties van de Plantentuin geleverd worden, wat nog meer rendementswinst oplevert.  

Naast de besparing op de uitgaven aan elektriciteitskosten – de WKK zal naar schatting 90% van de benodigde elektriciteit voor de hele Plantentuin produceren – voorziet de Plantentuin een vermindering van CO2-uitstoot met 360 ton per jaar. Een flinke stap in juiste richting in de uitvoer van het energetisch masterplan van Plantentuin Meise! 

 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings