Het jaarverslag van 2019 van de Plantentuin is gepubliceerd

In dit jaarverslag ontdek je de verwezenlijkingen van Plantentuin Meise op het gebied van plantenconservatie, plantenonderzoek en milieueducatie.

In 2014 startte de Vlaamse regering voor de Plantentuin een ambitieus masterplan op dat nu in volle uitvoering is. In 2019 waren belangrijke infrastructuurwerken aan de gang op zeven verschillende locaties in de Plantentuin.

In 2019 hebben we twee masterplan-projecten voltooid: het HOUTlab en de Rozentuin. Het HOUTlab is een uniek, interactief museum dat de verschillende aspecten van hout behandelt, van de microscopische kenmerken tot de rol van hout in de beperking van de klimaatverandering. De Rozentuin is dan weer een ode aan de schoonheid van de roos en toont vele zelden geziene wilde rozen.

Ondanks deze belangrijke infrastructuurwerken gingen de normale activiteiten van de Plantentuin gewoon door. We startten de tweede fase van de digitalisatie van het herbarium d op, met als doel om tegen 2021 2,6 miljoen exemplaren online beschikbaar te stellen voor het grote publiek. Onze onderzoekers zetten hun missie verder om wereldwijd de plantendiversiteit en de bedreigingen ervan in kaart te brengen. Ze blijven ook  de rol van planten in onze veranderende ecosystemen onderzoeken. Ten slotte mochten we een recordaantal van 183 381 bezoekers verwelkomen dankzij tal van evenementen en de aantrekkelijke tijdelijke tentoonstellingen over kiezelwieren en natuurlijke vezels.

We wensen je veel leesplezier. 


> Download het jaarverslag 2019 : PDF (14 Mo) - SCRIBD - ISSUU

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings