Ons Onderzoek

Onze wetenschappers gebruiken talrijke collecties en geavanceerde technieken om de biodiversiteit van planten te onderzoeken en fundamentele vragen over de oorsprong ervan te beantwoorden. De wetenschappers begrijpen ook hoe ecosystemen functioneren in een veranderende wereld.


Ons onderzoek draagt bij tot de ontwikkeling van instrumenten voor het behoud van planten, op uiteenlopende gebieden als forensisch onderzoek, archeologie, etnomycologie, biologische controle van de waterkwaliteit, duurzame bosbouw en de studie van wilde verwanten van gewassen. Plantentuin Meise stelt zijn deskundigheid ook ter beschikking van de samenleving, openbare instellingen en particuliere ondernemingen door het verlenen van diensten.


Ons onderzoek is georganiseerd in zes thema's: