Jaarverslag 2020

Fr 25 Jun
Het jaarverslag 2020 is net van de pers gerold. Het was geen makkelijk jaar, omwille van redenen die we allemaal kennen. Niettegenstaande de moeilijkheden en de voortdurende inspanningen om zich aan de steeds wisselende Covid-19 voorschriften aan te passen, is de Plantentuin trots op de bereikte resultaten. Personeel en vrijwilligers hebben zich heel soepel opgesteld en een aantal hebben moeten telewerken. Ondanks twee maanden van sluiting en forse beperkingen tot het einde van het jaar, bleef de globale daling van de bezoekersaantallen beperkt tot 20%. Dit kregen we enkel voor mekaar dankzij het snel inspelen op opportuniteiten zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Op wetenschappelijk vlak was 2020 een succes. Het aantal publicaties in wetenschappelijke toptijdschriften steeg met 20% en het internationale gebruik van de collecties nam verder toe. Ook haalden we heel wat belangrijke projecten binnen, waaronder het infrastructuurproject DiSSCo, twee Europese projecten en twee klimaatprojecten. In dit jaarverslag zal je de vele realisaties van Plantentuin Meise in 2020 kunnen ontdekken

> Download het Jaarverslag 2020 (PDF, 13 Mo)