*|MC:SUBJECT|*

 

Plantentuin Meise ontsluit 200 jaar oude Braziliaanse collectie

 

Meise, 8 juni 2018  Vlaams minister Philippe Muyters trekt 1,5 miljoen euro uit voor de verdere digitale ontsluiting van de collecties van Plantentuin Meise. De herbariumcollectie, bijeengebracht in de 19e eeuw door de botanicus Carl Friedrich Philipp von Martius tijdens zijn avontuurlijke reizen door het Amazonegebied, is internationaal erkend als de belangrijkste referentiecollectie voor Brazilië. De digitale ontsluiting ervan voor onderzoekers wereldwijd is dan ook erg belangrijk.
 
Plantentuin Meise voerde in 2015-2017 het succesvolle DOE! project (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties) uit met steun van de Vlaamse overheid, waarbij reeds 1,2 miljoen objecten werden gedigitaliseerd. Deze opgedane ervaring zet men nu in voor het digitaal ontsluiten van nog eens 1,5 miljoen objecten. Hierdoor zal de Plantentuin in 3 jaar tijd  de hele collectie herbariumvellen waaronder de wetenschappelijk zeer waardevolle collecties von Martius en Van Heurck, in beelden omzetten.

Vlaams minister Philippe Muyters: “De Plantentuin is niet alleen een fantastische toeristische attractie waar iedereen zeker eens op bezoek moet gaan, het is vooral ook een internationaal gerenommeerde wetenschappelijke instelling. Door de uitgebreide botanische collectie te digitaliseren, wordt deze een stuk toegankelijker voor wetenschappers van over heel de wereld.”Officiële lancering DOE! project door minister Philippe Muyters  © Plantentuin Meise

Botanische collecties
De Plantentuin beheert een grote natuurhistorische botanische collectie, in totaal circa 4 miljoen objecten en is daarmee één van de belangrijkere instituten wereldwijd. Deze collecties zijn onderdeel van het mondiaal erfgoed. Zij vormen de primaire bron van gegevens over biodiversiteit en zijn daarom van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek over het beheer en behoud van het leven op aarde. Het beschikbaar stellen van beelden van deze collecties en hun bijbehorende gegevens vergemakkelijkt alle onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt deze digitalisatie ook geheel nieuwe mogelijkheden van analyse.


Ingescand herbariumspecimen © Plantentuin Meise 

Virtuele herbarium
Sinds maart 2018 maakt Plantentuin Meise alle gedigitaliseerde beelden van het herbarium beschikbaar via het virtuele herbarium, ‘www.botanicalcollections.be’. Daarmee breidde de Plantentuin zijn  internationale zichtbaarheid van de Plantentuin sterk uit en vergrootte ook enorm de consulteerbaarheid van de collecties. Op die manier bereiken ze niet enkel wetenschappers, maar ook beleidsmakers, ngo’s, onderwijs en het brede publiek. Na amper twee maanden tijd hebben niet minder dan 4100 mensen van over heel de wereld het virtuele herbarium geconsulteerd.

Toepassingen digitale data
De toepassingen van digitale collectiedata van plantensoorten nemen in snel tempo toe. Allereerst leidt het tot een belangrijke versnelling van het botanisch taxonomisch onderzoek zelf, feitelijk het ontdekken en reconstrueren van de Tree of Life. Daarnaast is deze informatie bijvoorbeeld onontbeerlijk voor het onderbouwen van beschermingsmaatregelen (internationaal bijvoorbeeld via IUCN en CITES), het voorspellen van effecten van klimaatveranderingen op de vegetatie, het ontdekken van veelbelovende soorten voor toepassing in de plantenveredeling, enz. Maar, deze data openen ook de weg voor heel andere types van toepassingen, bijvoorbeeld binnen de cultuurgeschiedenis, onderwijs, het medisch onderzoek en ecotoerisme.

Positieve gevolgen
Internationaal draagt dit digitalisatieproject bij tot target 19 van CBD. Het verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) wil met zijn target 19 tegen 2020 alle kennis, wetenschappelijke en technologische, verbonden aan biodiversiteit delen en verspreiden over de hele wereld.
Via digitalisatie zal ook target 1 van de Global Strategy of Plant Conservation (GSPC) sneller behaald worden. Target 1 van GSPC wil namelijk een lijst opstellen van alle gekende plantensoorten.

Het is ook bekend dat de grootste concentraties van biodiversiteit zich bevinden in ontwikkelingslanden terwijl de meeste data zich net bevinden in ontwikkelde landen. De digitalisatieprojecten maken deze data opnieuw toegankelijk  voor de wetenschappers in ontwikkelingslanden.

Voorts betrekt de Plantentuin via crowdsourcing het grote publiek bij het beheren  en gebruiken van de collectiedata.
 
Het digitaliseren van de collecties zorgt er ook voor dat de uitvoering van het masterplan van de Plantentuin, waarbij o.a. de renovatie van het herbariumgebouw op de planning staat, minder gevolgen zal hebben voor de collecties en haar gebruikers. Want ook al zullen de fysieke collecties tijdelijk ontoegankelijk zijn, ze blijven wél digitaal ter beschikking. Wat er ook voor zorgt dat de renovatie goedkoper zal verlopen. De Plantentuin zal de collecties namelijk tijdelijk in plaatsbesparende compactoren kunnen bewaren.

Perscontacten
Koen Es, 0472 38 62 90, koen.es@plantentuinmeise.be
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*