*|MC:SUBJECT|*

De toekomst van digitalisatie van museumcollecties,
van “DOE!” over “DoeDat”... tot “WeDigBio”

 

Meise, 23 januari 2018samenvatting — Tal van wetenschappelijke instellingen digitaliseren hun collecties om ze beter toegankelijk te maken voor onderzoekers en publiek. Naast het digitale beeld van de collecties is ook de informatie gelinkt aan de collecties van onschatbare waarde. Deze labelgegevens bevatten vb. de naam, de verzameldatum, de vindplaats,, … Om deze informatie te capteren wordt het publiek meer en meer uitgenodigd via een zogenaamd crowdsourcingplatform om mee aan het digitaliseren te gaan. Ook Plantentuin Meise neemt deel aan deze internationale trend met ons eigen citizen science platform “DoeDat”. Tijdens “WeDigBio” (Worldwide Engagement for Digitizing Biocollections), een vierdaags wereldwijd event waarbij het publiek wordt aangemoedigd om labelgegevens van natuurhistorische collecties te digitaliseren, werd ons DoeDat platform getest door het personeel van Plantentuin Meise.
 
Waarom digitaliseren?

Biologische collecties weerspiegelen de biodiversiteit doorheen de tijd. Ze bieden gegevens die kunnen worden gebruikt om klimaat- en ecologische veranderingen te bestuderen, om conservatie-inspanningen te kunnen kaderen, om inzicht in populatiegenetica en evolutie te bekomen, om beleidsbeslissingen te ondersteunen, … . Maar ze kunnen alleen worden gebruikt als mensen er toegang toe hebben...

Wereldwijd proberen wetenschappelijke instellingen vandaag hun collecties te digitaliseren. Met meer dan een miljard natuurhistorische objecten over de hele wereld, is de omvang van deze taak zo groot dat ze niet meer door de medewerkers alleen geklaard kan worden. Het is geen uitzondering dat een collectie uit honderdduizenden, zo niet miljoenen exemplaren bestaat. Afhankelijk van het soort organisme of object kan het op verschillende manieren worden bewaard. Niet alleen het materiaal op zich is van grote waarde ook de labels hieraan gelinkt bevatten belangrijke informatie.
 
Citizen science en crowdsourcing
 
Iets wat momenteel nog niet routinematig te digitaliseren valt is het invoeren van de gegevens aanwezig op de labels. Heel wat van die labels zijn honderden jaren oud, handgeschreven en moeilijk te ontcijferen. Aangezien dit ontcijferen een tijdrovend proces is wordt de hulp van het publiek  meer en meer gevraagd...

"Het is werk waarvoor we niet altijd het personeel beschikbaar hebben", zegt Sofie De Smedt, projectmanager digitalisatie in Plantentuin Meise. “Ook vertrouwen we op externe vrijwilligers via citizen science programma's en crowdsourcing platforms die een uitstekende manier zijn om de banden tussen het publiek en wetenschappelijk onderzoek te versterken”.

Sterker nog, het wordt steeds duidelijker voor wetenschappelijke instellingen dat de meest praktische manier om deel te nemen aan deze enorme digitaliseringsprojecten het betrekken van het publiek is. Het is een win-win: musea krijgen de broodnodige hulp en leden van de gemeenschap hebben toegang achter de schermen van wetenschappelijke en culturele instellingen, waarbij ze meer leren over wetenschap, natuur en cultuur.
 
WeDigBio

“WeDigBio” (Worldwide Engagement for Digitizing Biocollections) is een jaarlijks terugkerend, vierdaags wereldwijd event waarbij het publiek wordt aangemoedigd om labelgegevens van natuurhistorische collecties te digitaliseren. Op 17 januari verscheen het BioScience rapport dat de dynamiek van 'WeDigBio' evalueert (https://academic.oup.com/bioscience/article-lookup/doi/10.1093/biosci/bix143).

"WeDigBio startte in 2015 en kent een enorme groei aan zowel deelnemers als nieuwe crowdsourcingsplatformen. Het biedt musea en natuurhistorische collecties de mogelijkheid om in contact te treden met lokale gemeenschappen en het online publiek en zorgt ook voor verrijkende en plezierige ervaringen voor de deelnemers," zei Dr. Libby Ellwood van het Natuurhistorisch Museum van Los Angeles County, een van WeDigBio's partnerinstellingen en "we kijken nu al uit naar het volgende WeDigBio-evenement dat gepland staat voor oktober 2018 ".
 
“DoeDat”, het crowdsourcingsplatform van Plantentuin MeiseIn Plantentuin Meise werd op de ‘Dag van de Wetenschap’ op 26 november 2017, het crowdsourcingsplatform www.doedat.be gelanceerd welke een onderdeel is van het DOE-project! (Digitale Ontsluiting van Erfgoedcollecties). Het DOE!-project startte op 31 mei 2016 toen minister Muyters het eerste specimen scande op de daarvoor geïnstalleerde lopende band. In het daarop volgende  jaar werden 1,2 miljoen Belgische en Afrikaanse herbariumspecimens (ca. een derde van de hele herbariumcollectie) gescand door Picturae. 

Het doel van DoeDat is op termijn een actieve groep van vrijwilligers te hebben die helpen bij het intypen van labelgegevens van vooral Belgische herbariumspecimens. Iedereen kan zo meewerken aan het virtueel herbarium van de toekomst. 

"Het toevoegen van deze digitale gegevens aan referentiespecimens is een cruciale stap in het promoten van wetenschappelijke collecties voor onderzoek, onderwijs of beleidsdoeleinden," zegt Dr. Quentin Groom, die de onderzoekstechnologie van Plantentuin Meise coördineert.
 
Meer info: https://www.wedigbio.org en www.doedat.be
 

Perscontacten :
Quentin Groom (English): +32 2 260 09 20 ext. 364 - quentin.groom@botanicgardenmeise.be 
Sofie De Smedt: + 32 2 260 09 57 -  sofie.desmedt@plantentuinmeise.be 

Pictures :  https://photos.app.goo.gl/bW9OOLeidSR2mF713 

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*