*|MC:SUBJECT|*

View this email in your browser

Persbericht

12/05/2016


Twee wetenschappers van de Plantentuin Meise hebben door hun onderzoek meer inzicht kunnen bieden in de bakermat van de wilde banaan. Zo toonden ze aan dat historische en klimatologische oorzaken gezorgd hebben voor een diverse verdeling van het aantal bananensoorten in Zuidoost-AziŽ. Hun bevindingen verschijnen deze week†in het wetenschappelijk tijdschrift the New Phytologist[1].

Zuidoost-AziŽ wordt beschouwd als een van de regio's die de grootste biodiversiteit ter wereld heeft. De tektonische en klimatologische geschiedenis heeft er voor gezorgd dat de graad van endemisme er bijzonder groot is. Dit wil zeggen dat er veel planten- en diersoorten voorkomen die nergens anders ter wereld te vinden zijn. Toch zijn er verschillen tussen het noorden dat men 'Indo-Birma' noemt en het zuidelijker gelegen MaleisiŽ. De Belgische onderzoekers tonen met hun bananenonderzoek de link aan tussen de soortenverspreiding en de geologische geschiedenis van Zuidoost-AziŽ. Hiervoor gebruikten ze fylogenetische gegevens van 163 soorten bananen en hun dichte en verre verwanten om er stamboomonderzoek op toe te passen.

De plantenfamilie Musaceae is ontstaan ??in het noorden van Indo-Birma, in het begin van het Eoceen, dat is ongeveer 56 miljoen jaar geleden. De familie omvat drie geslachten:†Ensete†(5 soorten), Musella†(1 soort)†en†Musa†(45 soorten).†Musa†is het geslacht waartoe de echte bananen behoren en is het soortenrijkst. Pas aan het einde van het Eoceen is†Musa†gediversifieerd en verspreid vanuit het noorden (Indo-Birma) tot in MaleisiŽ. Deze resultaten komen overeen met andere onderzoeken waaruit al bleek dat Indo-Birma en Borneo de belangrijkste 'hotspots' van Zuidoost-Aziatische biodiversiteit zijn.

Het onderzoek helpt verder ook het inzicht verfijnen in de processen die zich afgespeeld hebben. Zo is er een groot contrast (1) tussen het noorden en het zuiden van Zuidoost-AziŽ, maar ook (2) tussen het noorden en zuiden van de Indo-Birma. In beide gevallen is het noorden het soortenrijkst, maar de oorzaken verschillen.

1) Zuidoost-AziŽ: historische en klimatologische oorzaken
Het onderzoek toonde aan dat al van in het begin in het noordelijke deel van Zuidoost-Aziatische meer bananensoorten voorkomen dan in het zuiden (MaleisiŽ).†Het klimaat was daar namelijk permanent warm en vochtig†sinds het einde van het Oligoceen - begin Mioceen, dus zoín 23.3 miljoen jaar geleden. Dit klimaat zorgde continu voor een bebladerd woud, ideale groeiomstandigheden voor†de bananenplanten dus. In het zuiden zijn er daarentegen vaak veranderingen opgetreden zoals de afwisseling van tropisch bos met drogere habitats waarin bananen niet goed kunnen gedijen. Bovendien vonden in MaleisiŽ in het Pleistoceen (2,6 miljoen jaar - 12.000 jaar geleden) periodieke overstromingen plaats die gepaard gingen met habitatverlies. We kunnen dus stellen dat historische (geologische en biogeografische) en klimatologische processen aan de basis liggen van het verschil in aantal bananensoorten in het noorden en het zuiden van Zuidoost-AziŽ.

2) Indo-Birma: klimatologische oorzaken
Het noorden van Indo-Birma heeft een grotere diversiteit aan bananensoorten dan het zuiden. Door de impact van klimaatveranderingen, heeft de zuidelijke regio de tropische bossen die nodig zijn om bananenplanten onderdak te bieden, niet continu kunnen handhaven in periodes van droogte. Hier speelt het klimaat dus de belangrijkste rol.


Het onderzoek toont duidelijk de effecten van historische klimaatveranderingen op de soortverspreiding en -verlies van bananen in Zuidoost-AziŽ. De link naar de huidige klimaatveranderingen en het effect op biodiversiteitsverlies is snel gemaakt. Hoe sneller klimaatveranderingen optreden, des te sneller soorten zullen verdwijnen.

Info

[1] Janssens, S. B., Vandelook, F., De Langhe, E., Verstraete, B., Smets, E., Vandenhouwe, I. and Swennen, R. (2016), Evolutionary dynamics and biogeography of Musaceae reveal a correlation between the diversification of the banana family and the geological and climatic history of Southeast Asia. New Phytol. doi:10.1111/nph.13856
Copyright © 2016 Botanic Garden Meise, All rights reserved
You are receiving this email because you are in the press contact list of the Botanic Garden Meise

Our mailing address is:
Botanic Garden Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise
Belgium

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*